BG | EN

Smart Strategies

Д-р Антонина Кардашева - Управляващ директор

Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Тя е Доктор на психологическите науки. Тя е дипломиран психолог и психотерапевт, дипломиран лайф и екзекютив коуч – PCD/NMC.

Д-р Кардашева умело съчетава в професионалната си дейност научните познания и практическите умения на експерт по организационна и лична ефективност, консултант по стратегическо бизнес управление. Тя успешно партнира с корпоративните си клиенти да достигнат своите най-високи постижения и ефективност чрез усмивка и В2В подхода. Тя подпомага корпоративните клиенти да подберат най-подходящите кандидати за свободните позиции в техните организации.

Антонина е щастлива от срещите си с многото интересни хора по време на групово- динамични тренинги, които води като треньор. Обучава ги на различни социални умения и най-вече как те да управляват емоционалните си инвестиции. Тя е член на Управителния съвет на Българска асоциация по тренинг и развитие /БАТР/. Като преподавател в Нов Български Университет, тя има шанса винаги да „младее“ и да се радва на интересни и предизвикателни въпроси на студентите.

Д-р Кардашева обича клиентите си в терапевтичната и коучинг практика, чрез които „надниква в невидимото“ и им помага да го осъзнават! Като автор на няколко книги общува с читателите за психологията на родителите, за развитието на семейните системи, възпитанието на децата и човешките емоции.

Професионалните й интереси са в сферата на организационна диагностика, консултиране, иновативни стратегии за развитие и обучения, супервизия и индивидуален и групов коучинг.

Д-р Кардашева работи и има публикувани статии и научни доклади в областта на психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, Емоционална интелигентност. Автор е на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Като изследовател тя разработва, стандартизира и адаптира за България различни методи за групова и индивидуална психодиагностика.

Антонина винаги намира смисъла за нещата в знанието, общуването и човешките ценности!