BG | EN

Smart Strategies

Георги Кардашев - Мениджър „Корпоративни клиенти“

Георги Кардашев е Мениджър „Корпоративни клиенти“ в Smart Strategies Ltd. Завършил е специалност „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Той е медиатор и е специализирал в Търговско-правна медиация. Георги Кардашев е Управител на консултанска къща по правни и търговски дела „Business Design“.