BG | EN

Smart Strategies

Убедени сме, че хората могат да вярват и да се чувстват вдъхновени от работата си – тогава те са много по-креативни и продуктивни. Знаем, че те активно търсят смисъл. Те искат да разберат кои са и как могат да повишат своята лична ефективност - тогава те насочват своята емоционална сила, мисловен капацитет и съзидателна енергия в посока на постоянна положителна промяна в личния, семейния и професионалния живот.

Като Ваш личен консултант ще ви предложим стратегии и методи, за да преодолявате трудностите и да постигате целите си. Ние не използваме универсални стратегии за всички организации и хора, а ги адаптираме към специфичните Ви потребности. Затова Ви предлагаме иновативни, аутсорсинг услуги, от които можете да се възползвате чрез индивидуална заявка или чрез абонамент.

Доверете ни се, за да бъдете по-гъвкави и адаптивни на работното място, хармонични в отношенията в семейството и с приятелите!

Екипът на Smart Strategies

Antonina Kardasheva

Д-р Антонина Кардашева - Управляващ директор

Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Тя е Доктор на психологическите науки. Тя е дипломиран психолог и психотерапевт, дипломиран лайф и екзекютив коуч – PCD/NMC.
Повече...

Georgi Kardashev

Георги Кардашев - Мениджър „Корпоративни клиенти“

Георги Кардашев е Мениджър „Корпоративни клиенти“ в Smart Strategies Ltd. Завършил е специалност „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Той е медиатор и е специализирал в Търговско-правна медиация. Георги Кардашев е Управител на консултанска къща по правни и търговски дела „Business Design“.
Повече...

Nina Ilieva

Нина Илиева - HR специалист

Нина Илиева е най-новият член в екипа на Smart Strategies Ltd. Нейният опит като HR специалист в корпоративния бизнес в друга международна компания, тя прилага в Центъра за оценка към Smart Strategies Ltd. като организира цялостната дейност по набиране и подбор на кандидати за свободни позиции, обявени от клиенти на компанията.
Повече...

Ivanka Mavrodieva

Иванка Мавродиева - Треньор

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане.
Повече...

Joanna Dochevska

Йоанна Дочевска - Треньор

Йоанна Дочевска е обучител в сферата на неформалното обучение с богат опит в работата с младежи и изграждане на практически знания и умения у тях. Ползва богат инструментариум от дейности, в които се преплитат иновативни методи чрез спортни упражнения и кретивни подходи, насочени към творческо мислене и учене чрез преживяване. Висшето й образование е сферата на педагогиката, което надгражда с магистратура по мениджмънт. Притежава богат практически опит в сферата на предприемачеството в България, което споделя чрез световни менторски програми, в които участва. Владее отлично испански и английски език.

Ivaylo Zdravkov

Ивайло Здравков - Треньор

Ивайло Здравков е обучител в сферата на неформалното обучение, спортен специалист от Национална спортна академия «Васил Левски» и активно включен в студентските проблематики, което му дава възможност за ежедневна работа с младежи. Преминал редица международни обучения в сферата на неформалното обучение, Ивайло работи с разнородни по размер и вид целеви групи и спомага за активното им учене по различни казуси. Ползва активно обучителната методология «Обучение чрез спорт», която чрез спортни дейности дава платформа за ролеви игри за социализация и комуникация, решаване на проблеми, работа в екип и други.