BG | EN

Smart Strategies

индивидуална диагностика и консултиране

Има периоди, в които служителите могат да бъдат по-малко продуктивни, отколкото обикновено или да преминават периодично през трудни моменти от живота си без да могат да се справят сами. Емоционалните и поведенчески промени се отразяват на личната и организационна ефективност.

Ние предлагаме да обърнете внимание на психологичния комфорт и лична ефективност особено на ключовите Ви служители като използвате метода PSMART (Personal System for Managing and Achieving Results after Trauma).

Чрез разнообразни услуги при прилагане на метода, можем да подпомогнем Вашите служители от различни нива в организацията и техните семейства. Ние въвеждаме индивидуална програма за рационализиране на трудните периоди и управление на постиженията след период на травма.

Доказано е, че служители, които са получили помощ от организацията в такива житейски периоди, по-дълго се чувстват привързани към организацията и проявяват по-висока ефективност от тези, които не са се възползвали.

За поддържане на психологичен комфорт и лична ефективност на Вашите служители предлагаме следните услуги: