BG | EN

Smart Strategies

отворени и вътрешно фирмени обучения

Отворени обучения

SMART STRATEGIES предлага отворени обучения за всички, които ще се доверят на нашите умения и методи да обучаваме и надграждаме Вашите компетентности. Ние въвеждаме нов подход в обученията - създаване на „Mastermind group”. Членове на групата могат да са мениджъри и експерти, които създават партньорска мрежа за поддържане на продуктивността на всяка от фирмите и подкрепяне на инициативите на всеки участник. Тази форма е за тези от Вас, които искат бързо да постигнат целите си и да са част от група, която в детайли познава предизвикателството да оцеляваш чрез бизнес.

Графикът на отворените обучения можете да проследите от каталога на обученията.

Към каталога

Вътрешно фирмени обучения

Нашите иновативни стратегии в обучението са персонализирани за Вашите специфични бизнес потребности и цели на организацията. След внимателна оценка на потребностите, ние можем да помогнем на Вашата компания да постигне висока професионална компетентност, добро общуване, групова съвместимост и управление. Нашите обучения включват стандартните ключови образователни модули за развитие на умения и способности за ефективно общуване, планиране, дискутиране и аргументиране, презентационни умения, модериране на групови процеси и целево презентиране, обслужване на клиенти, продажби, мениджмънт, лидерство, задържане на клиенти, обучения за вътрешно фирмени обучители и др.

Това, което ни прави различни, е че предлагаме нови креативни стратегии, чрез атрактивни методи за обучения и тиймбилдинги с изявени треньори – професионалисти за:

Към каталога