BG | EN

Smart Strategies

Отворени позиции

Помощник - кухня

От името наш клиент бързо развиваща се верига заведения за хранене, обявяваме процедура за подбор на кандидати с призвание да бъдат служители в заведения за бързо хранене.

За свободните позиции помощници - кухня търсим пълнолетни кандидати, които искат да бъдат артисти в умението да се усмихват и зареждат с добро настроение гладните клиенти!

Служителите, от които се нуждаем ще имат и приятната отговорност да разменят ролите си пред гладните зрители като готвят, приемат поръчки, обслужват касите и се грижат да декорират витрините с продукти за готвене.

Нуждаем се от помощници - кухня, които може и да нямат опит в готвенето, защото бързо и лесно ще го придобият на „show cooking“ сцената в заведенията с топ локации в гр. София!

Най-важното ни изискване е кандидатите да имат желание за дългосрочна заетост при отлични условия на труд!

Знаем, че всеки артист в кухнята се нуждае от вдъхновение, затова сме убедили работодателя да Ви предложи:

Нека заедно направим първата стъпка преди да се качите на „show cooking“ сцената!

SMART STRATEGIES Ltd. е частен посредник регистриран в Агенцията по заетостта да извършва посредническа дейност по наемане на работа в Република България и чужбина съгласно Удостоверение №2367 и №2368. SMART STRATEGIES Ltd. е администратор на лични данни вписан в Регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни под иден. № 430826 и гарантира защитата на личните Ви данни.