BG | EN

Smart Strategies

организационна диагностика и консултиране

За повишаване на организационната ефективност и благополучие предлагаме да използвате метода SMART (Stable Management for Achieving Results in Teamwork). Той съдържа редица иновативни идеи и услуги за диагностика и подобряване на организационната практика.

Диагностика

Консултиране

SMART система за оценка и развитие на човешките ресурси

Системата SMART (System for Maintenance, Assessment and Recruitment for Teamwork)предлага иновативни стратегии за подържане или подобряване на подходите за управление на човешките ресурси и кариерното развитие. Чрез комплексен модел, който съчетава различни методи на изследване, оценяване и подбор на персонал, Вие може да задържите и мотивирате ключовите служители във Вашата компания.

За по-добър подбор на персонала и кариерно развитие използваме стандартизирани за България професионални методи. Към системата SMART са включени и допълнителни услуги като:

Управление чрез емоционална интелигентност

Нарастващите изисквания на бизнес средата и пазара предполагат по-добри способности и адекватни личностни качества на лидерите и мениджърите.

Ако искате лидери, които могат да управляват през динамичните предизвикателства, да насърчават иновациите, както и да изграждат и ръководят организации, в които хората се развиват - ние Ви предлагаме да заложите на системата за управление чрез Емоционална интелигентност. Изследванията показват, че Управлението чрез Емоционална интелигентност подобрява лидерската ефективност, задържа ключовите служители, мотивира персонала, повишава продуктивността и благоприятства организационния климат. Въвеждането на иновативен подход за управление в организацията чрез Емоционална интелигентност – ще Ви даде възможност за: