05. Пети етап

05. Пети етап

Smart Strategies проследяват периода от сключването на трудов договор с избрания кандитат, процеса на неговата адаптация и ниво на представяне за тримесечен период от време.