Организационна диагностика и консултиране

Организационна диагностика

и консултиране

Знаете ли че…

%

е увеличението на ефективността на екипите след участието в групов коучинг

%

е стойността, с която екипите са подобрили уменията да упрваляват времето си след работа с професионален коуч

%

от мениджърите споделят, че емоциите на служителите са по-важни от културните им особености и умения им

За повишаване на организационната ефективност и благополучие предлагаме да използвате метода SMART (Stable Management for Achieving Results in Teamwork). Той съдържа редица иновативни идеи и услуги за диагностика и подобряване на организационната практика.

Диагностика

 • Анализ на организационен климат, удовлетвореност и групова динамика на различни йерархични нива
 • Стратегически анализ и оценка на готовността при инвестиране в нови компании, ниво на инвестиционна култура
 • Стратегии за проучване на пазара и задържане на ключови клиенти
 • Диагностика и анализ на подходи за работа с клиенти
 • Идентифициране и анализ на фактори за висок корупционен риск и корупционно поведение
 • Анализ и ревизиране на системи за лоялност и интегритет
 • Изследване и анализ на организационна привързаност и мотивация на персонала
 • Изследване и анализ на нивото на стрес в професионална среда

Консултиране

 • Консултиране и подпомагане на мениджърски екип при инвестиране в нови компании
 • Разработване на план за задържане на ключови клиенти и повишаване на продажбите
 • Въвеждане на системи за лоялност в професионална среда и поддържане на висок интегритет
 • Подпомагане при изграждането на групова психологическа съвместимост и организационна привързаност
 • Въвеждане на адаптирана програма за поддържане на висока стресоустойчивост и екипно подпомагане за справяне с професионалния стрес
 • Въвеждане на програма за мотивиране на служителите и повишаване на удовлетвореност от работата
 • Подпомагане при ситуации на кризи и травмиращи събития чрез дебрифинг сесии и групова кризисна интервенция

SMART система за оценка и развитие на човешките ресурси

Системата SMART (System for Maintenance, Assessment and Recruitment for Teamwork)предлага иновативни стратегии за подържане или подобряване на подходите за управление на човешките ресурси и кариерното развитие. Чрез комплексен модел, който съчетава различни методи на изследване, оценяване и подбор на персонал, Вие може да задържите и мотивирате ключовите служители във Вашата компания.

За по-добър подбор на персонала и кариерно развитие използваме стандартизирани за България професионални методи. Към системата SMART са включени и допълнителни услуги като:

 • Изготвяне на професионални психограми на всички длъжности с описание на различни възможности за кариерно израстване
 • Оценяване на потребностите от обучение

Управление чрез емоционална интелигентност

Нарастващите изисквания на бизнес средата и пазара предполагат по-добри способности и адекватни личностни качества на лидерите и мениджърите.

Ако искате лидери, които могат да управляват през динамичните предизвикателства, да насърчават иновациите, както и да изграждат и ръководят организации, в които хората се развиват – ние Ви предлагаме да заложите на системата за управление чрез Емоционална интелигентност. Изследванията показват, че Управлението чрез Емоционална интелигентност подобрява лидерската ефективност, задържа ключовите служители, мотивира персонала, повишава продуктивността и благоприятства организационния климат. Въвеждането на иновативен подход за управление в организацията чрез Емоционална интелигентност ще Ви даде възможност за:

 • Изследване и развитие на Емоционалната интелигентност на различни йерархични нива по стандартизиран и адаптиран за България тест за Емоционална интелигентност
 • Коучинг услуги за повишаване на Емоционалната интелигентност при мениджъри
 • Изследване и анализ на потребността от обучения за Емоционална интелигентност
 • Диагностика и иновативни стратегии за ефективно лидерство
 • Създаване на позитивна организационна и личностна промяна чрез повишаване на Емоционалната интелигентност
 • Въвеждане на цялостна мениджърска програма за поддържане на висока Емоционална интелигентност
  Въвежданe на индивидуални стратегии за управление на емоционалните инвестиции в работния процес

Нарастващите изисквания на бизнес средата и пазара предполагат по-добри способности и адекватни личностни качества на лидерите и мениджърите.

Ако искате лидери, които могат да управляват през динамичните предизвикателства, да насърчават иновациите, както и да изграждат и ръководят организации, в които хората се развиват – ние Ви предлагаме да заложите на системата за управление чрез Емоционална интелигентност. Изследванията показват, че Управлението чрез Емоционална интелигентност подобрява лидерската ефективност, задържа ключовите служители, мотивира персонала, повишава продуктивността и благоприятства организационния климат. Въвеждането на иновативен подход за управление в организацията чрез Емоционална интелигентност ще Ви даде възможност за:

 • Изследване и развитие на Емоционалната интелигентност на различни йерархични нива по стандартизиран и адаптиран за България тест за Емоционална интелигентност
 • Коучинг услуги за повишаване на Емоционалната интелигентност при мениджъри
 • Изследване и анализ на потребността от обучения за Емоционална интелигентност
 • Диагностика и иновативни стратегии за ефективно лидерство
 • Създаване на позитивна организационна и личностна промяна чрез повишаване на Емоционалната интелигентност
 • Въвеждане на цялостна мениджърска програма за поддържане на висока Емоционална интелигентност
  Въвежданe на индивидуални стратегии за управление на емоционалните инвестиции в работния процес