Академия "Smart strategies for leaders"

Академия

Smart strategies for Leaders

Академия за развитие на интелигентни стратегии за Лидери е най-новият проект на Консултанска компания SMART STRATEGIES. Проектът ни е създаден като специална оферта за Вас и Вашия бизнес.

Академия за развитие на интелигентни стратегии за Лидери има за цел да предложи интересни обучения с теми за развитие и надграждане на компетентностите на екипа от мениджъри на различни нива в сферата на Психология на парите, Емоционална интелигентност, Управление на човешкия капитал, Фирмената комуникация и преговори, Управление на времето, Приоритизиране и задържане на най-добрите служители, Коучинг и Менторинг.
Всяко от обученията може да е съобразено с вашите предпочитания за дизайн и теми на програмата, продължителност и брой на участниците.

Можете да изберете поредица от отделни обучения, а за устойчивост и професионално развитие на Вашите служители предлагаме и програми за обучения с надграждане, съобразно потребностите от обучения във Вашата фирма.

Ние не използваме универсални стратегии за всички организации и хора, а ги адаптираме към специфичните Ви потребности. Затова Ви предлагаме иновативни, аутсорсинг услуги за обучения, от които можете да се възползвате чрез индивидуална заявка или чрез абонамент.

Доверете ни се, за да бъдете по-гъвкави и адаптивни в бизнес предизвикателствата, хармонични в отношенията, и естествено успяващи в бизнеса Ви!


Build your excellence!