Отзиви

Какво мислят нашите клиенти

  • Обученията, които екипът на Смарт Стратеджис ООД осъществи за общинските служители на Община Мъглиж бяха много качествено и с висок професионализъм. Отличната комуникация и успешната реализация на възложените дейности, изпълнени с помощта на изпълнителя, ни дават основание да препоръчаме д-р Антонина Николова Кардашев, д.н. на всички заинтересовани лица.
Господин Господинов

Кмет на община Мъглиж

  • Изказвам своята удовлетвореност и висока оценка от работата на д-р Антонина Кардашева, д.н., Управляващ директор на Смарт Стратеджис ООД. Нейното участие максимално допринесе за отличните резултати и постигането на заложените цели в проекта и проведените 15 обучения на общински служители от Община Попово.

Д-р Людмил Веселинов

Кмет на община Попово

  • Високият професионализъм и компетентност на експертния екип, представляващ фирмата доставчик на услугата Смарт Стратеджис ООД и отличната организация при извършването на анализа на ефективността на работните процеси и Одит на човешкия капитал в дружеството ни, удовлетвориха нашите очаквания и допринесоха за оптимизиране дейността на представляваното от мен търговско дружество и повишаване на неговата ефективност.

д-р Венелина Милева

Управител на "Аджибадем Сити Клиник Варна" ЕООД

  • Обучението, което екипът на СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД осъществи беше направено много добре! Груповите сесии и работата по време на обучението беше добре организирана. Няколко месеца преди обучението, след като обсъдихме основните опасения и проблеми в нашето дружество, екипът на СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД направи изследване сред нашият мениджърски екип, което много точно показа основните проблеми в дружеството ни, които по-рано само предполагахме, че съществуват.

Петер Ханс Ериксон

изпълнителен директор на „ВОЛВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  • С настоящата референция, препоръчваме дружеството СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД като надежден доставчик на услуги, свързани с провеждане на функционален анализ и обучения.

Лора Михалева-Кларксън

Изпълнителен директор на ЦРЧР МОН

  • Професионална експертиза на д-р Кардашев, д.н. беше високо оценена в хода на обучението на тема „Младежкото доброволчество в спорта в България“. С радост ще я ангажираме и за мероприятията на Асоциация за развитие на българския спорт в бъдеще като опитен и активен обучител, който с мотивираност и професионални методи и подходи е незаменим обучител за успешното провеждане на всеки проект на Асоциацията.

Йоана Дочевска

Управителен съвет на АРБС

  • Способността на д-р Кардашева, д.н. да постига бързи и ефективни резултати с методите си на работа с участниците в обученията доведоха до високи резултати, изразяващи се във внедряване на успешни техники за анализ и вземане на решения, както и с такива за планиране на личните цели и задачи, разбиране на отговорността в екипна среда и умението за ненасилствено убеждаване и противопоставяне на манипулацията.

Симеон Славчев

Управител на “АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ” ООД