Здравна диагностика и благополучие

Здравна диагностика

и благополучие


Знаете ли, че…

Професионалното прегаряне (Burn out Syndrome) е причина за 30% от текучество и 50% от загубите в българския бизнес

SMART STRATEGIES предлага иновативна Програма за насърчаване на здравето на Вашите служители. Тя е предназначена за тези, които забелязват промени в здравословното състояние и хранителни навици. В програмата е заложена специална грижа за връзката между емоциите, тялото, храненето и здравето на хората. Услугите в програмата могат да ревизират, променят или затвърдят индивидуални ценности, личен стил и начини на поведение.


За да бъдат здрави Вашите служители, по-гъвкави и адаптивни в работния процес, възползвайте се от

НАШИТЕ УСЛУГИ:

Индивидуален план

Разработване на индивидуален житейски план със стратегии за преодоляване на психосоматични и физиологични реакции в периоди като бременност, след краткотрайна или дългосрочна нетрудоспособност, при преживян инцидент с телесни повреди, сериозни здравословни проблеми


Хранителен режим

Диагностика на подходящ хранителен и двигателен режим в зависимост от нивото на Емоционална интелигентност.

Консултиране и коучинг

Индивидуално, групово, семейно консултиране и коучинг услуги за подобряване на здравословно състояние и рационализиране на психосоматика.


Жизнена ориентация

Идентифициране на жизнената ориентация след прекарано онкологично заболяване