Home

What the statistic says

Conducted training

Trained persons

Consultancy management project

Individual consultations and coaching

Who are we

SMART STRATEGIES Ltd. is a consulting company that builds up old approaches and initiates new ones in the field of organizational and personal development. We have a different approach and innovative attitude to the people in the organization, family and personal relationships.

As your trusted corporate partner we offer SMART (Stable Management for Achieving Results in Teamwork) resistance management strategies that enhance the performance of the teams in your organization.

We work with companies and organizations whose priorities are to develop human resources and team interactions, leadership and organizational effectiveness. We support them in their understanding that investing in teamwork and individuality is the most efficient organizational strategy. That’s why we offer our clients to redefine and use ROI approach as “Return On Individuality”.

We believe that diversity is a vital necessity for organizations and individuals, so we offer innovative strategies to enhance efficiency.

What our

customers say:

Обученията, които екипът на Смарт Стратеджис ООД осъществи за общинските служители на Община Мъглиж бяха много качествено и с висок професионализъм. Отличната комуникация и успешната реализация на възложените дейности, изпълнени с помощта на изпълнителя, ни дават основание да препоръчаме д-р Антонина Николова Кардашев, д.н. на всички заинтересовани лица.

Годпосин Господинов

Кмет на община Мъглиж

Високият професионализъм и компетентност на експертния екип, представляващ фирмата доставчик на услугата Смарт Стратеджис ООД и отличната организация при извършването на анализа на ефективността на работните процеси и Одит на човешкия капитал в дружеството ни, удовлетвориха нашите очаквания и допринесоха за оптимизиране дейността на представляваното от мен търговско дружество и повишаване на неговата ефективност.

д-р Венелина Милева

Управител на "Аджибадем Сити Клиник Варна" ЕООД

Обучението, което екипът на СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД осъществи беше направено много добре! Груповите сесии и работата по време на обучението беше добре организирана. Няколко месеца преди обучението, след като обсъдихме основните опасения и проблеми в нашето дружество, екипът на СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД направи изследване сред нашият мениджърски екип, което много точно показа основните проблеми в дружеството ни, които по-рано само предполагахме, че съществуват.

Петер Ханс Ериксон

изпълнителен директор на „ВОЛВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Key clients

Be part of our

EVENTS

COMING SOON

Академия

“SMART STRATEGIES FOR LEADERS”

Академия за развитие на интелигентни стратегии за Лидери е най-новият проект на Консултанска компания SMART STRATEGIES.Академията има за цел да предложи интересни обучения с теми за развитие и надграждане на компетентностите на екипа от мениджъри на различни нива в сферата на Психология на парите, Емоционална интелигентност, Управление на човешкия капитал, Фирмената комуникация и преговори, Управление на времето, Приоритизиране и задържане на най-добрите служители, Коучинг и Менторинг.


If you are intrigued,

we are at your disposal!

Ask us a question, share what you are interested in, ask for advice. We will be glad to help you.