Индивидуална диагностика и консултиране

Индивидуална диагностика

и консултиране


Има периоди, в които служителите могат да бъдат по-малко продуктивни, отколкото обикновено или да преминават периодично през трудни моменти от живота си без да могат да се справят сами. Емоционалните и поведенчески промени се отразяват на личната и организационна ефективност.

Ние предлагаме да обърнете внимание на психологичния комфорт и лична ефективност особено на ключовите Ви служители като използвате метода PSMART (Personal System for Managing and Achieving Results after Trauma).

Чрез разнообразни услуги при прилагане на метода, можем да подпомогнем Вашите служители от различни нива в организацията и техните семейства. Ние въвеждаме индивидуална програма за рационализиране на трудните периоди и управление на постиженията след период на травма.

Доказано е, че служители, които са получили помощ от организацията в такива житейски периоди, по-дълго се чувстват привързани към организацията и проявяват по-висока ефективност от тези, които не са се възползвали.

%

с толкова се подобрява балансът личен живот-работа на всеки служител след използването на професионален коуч

%

подобрение на взаимоотношенията на работното място след професионален коучинг

%

стойността, с която се подобряват комуникационните умения след коучинг

%

повишаване увереността на служителите след професионален коуч


За поддържане на психологичен комфорт и лична ефективност на Вашите служители предлагаме следните услуги:

Индивидуални стратегии за личностно развитие чрез прилагане на краткосрочни стратегии за възстановяване след преживяна криза или болест


Индивидуална кризисна интервенция

Изследване на индивидуален фрустрационен толеранс и предлагане на стратегии за повлияване


Анти-стрес индивидуална програма за мениджъри и подходи за реагиране при кризи

Въвеждане на индивидуална Програма за превенция на синдрома „Burn out”


Индивидуално консултиране при дезадаптивно поведение, стрес, житейски кризи и загуба на жизнена ориентация