Начало

Какво казват цифрите

Проведени обучения

Обучени лица

Консултански проекта за управление

Индивидуални консултации и коучинг

ЗА НАС

SMART STRATEGIES Ltd. e консултантска компания, която надгражда старите и въвежда нови подходи в областта на организационното и личностно развитие. Ние предлагаме един коренно различен подход и иновативно отношение към хората в организацията, в семейството и личните взаимоотношения.

Като Ваш доверен, корпоративен партньор предлагаме SMART (Stable Management for Achieving Results in Teamwork) стратегии за устойчиво управление, което ще повиши постиженията на екипите във Вашата организация.

Ние работим с фирми и организации, чиито приоритети са да развиват човешките ресурси и екипните взаимодействия, лидерството и организационната ефективност. Подкрепяме ги в разбирането им, че инвестирането в екипността и индивидуалността е най-ефикасната организационна стратегия. Затова предлагаме на клиентите си да предефинират и използват ROI подхода като „Връщане към индивидуалността” /Return On Individuality/.

Убедени сме, че различието е жизнено важна необходимост за организациите и личността, и затова Ви предлагаме иновативни стратегии за ефективност.

Какво казват

нашите клиенти за нас:

Обученията, които екипът на Смарт Стратеджис ООД осъществи за общинските служители на Община Мъглиж бяха много качествено и с висок професионализъм. Отличната комуникация и успешната реализация на възложените дейности, изпълнени с помощта на изпълнителя, ни дават основание да препоръчаме д-р Антонина Николова Кардашев, д.н. на всички заинтересовани лица.

Господин Господинов

Кмет на община Мъглиж

Високият професионализъм и компетентност на експертния екип, представляващ фирмата доставчик на услугата Смарт Стратеджис ООД и отличната организация при извършването на анализа на ефективността на работните процеси и Одит на човешкия капитал в дружеството ни, удовлетвориха нашите очаквания и допринесоха за оптимизиране дейността на представляваното от мен търговско дружество и повишаване на неговата ефективност.

д-р Венелина Милева

Управител на "Аджибадем Сити Клиник Варна" ЕООД

Обучението, което екипът на СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД осъществи беше направено много добре! Груповите сесии и работата по време на обучението беше добре организирана. Няколко месеца преди обучението, след като обсъдихме основните опасения и проблеми в нашето дружество, екипът на СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД направи изследване сред нашият мениджърски екип, което много точно показа основните проблеми в дружеството ни, които по-рано само предполагахме, че съществуват.

Петер Ханс Ериксон

изпълнителен директор на „ВОЛВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД

SmartStrategies е официален партньор и спонсор на

Фондация за развитие на емоционалната интелигентност 

Ключови клиенти

Станете част от нашите

СЪБИТИЯ

Седмица на Емоционалната интелигентност – 29.10 – 01.11.2019 г.

Академия

“SMART STRATEGIES FOR LEADERS”

Академия за развитие на интелигентни стратегии за Лидери е най-новият проект на Консултанска компания SMART STRATEGIES.Академията има за цел да предложи интересни обучения с теми за развитие и надграждане на компетентностите на екипа от мениджъри на различни нива в сферата на Психология на парите, Емоционална интелигентност, Управление на човешкия капитал, Фирмената комуникация и преговори, Управление на времето, Приоритизиране и задържане на най-добрите служители, Коучинг и Менторинг.


Ако сме ви заинтригували,

попитайте ни

Задайте ни въпрос, споделете от какво се интересувате, поискайте консултация. С радост ще ви помогнем.