01. Първи етап

01. Първи етап

Идентифициране на професионалните компетентности и личностни характеристики на най-подходящия кандидат за конкретната работна позиция.