04. Четвърти етап

04. Четвърти етап

Организиране индивидуални срещи между най-подходящите кандидати и работодателя. Консултантите на Smart Strategies фасилитират процеса на избор на професионалист на базата на предварително изготвените индивидуални доклади