Защита на личните данни

Защита на личните данни

Наша морална и законосъобразна роля е да гарантираме, че всички лични данни, обработвани от нас, са защитени и поверителни в съответствие с Регламента за защита на личните данни (EU) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство за защита на личните данни.

Съобразно изискванията на Регламента за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, екипът на Smart Strategies Ltd. гарантира на субектите на данните техните права:

  • Право да бъдат информирани за обработката на личните си данни
  • Право на достъп на субекта на данните
  • Право на коригиране (и актуализиране на личните си данни )
  • Право на изтриване
  • Право на възражение (относно обработването на личните си данни)
  • Право на ограничаване на обработването на данните
  • Право на преносимост на данните

Право да не бъде обект на изцяло Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Основната цел на обработката на лични данни е Подбор на кандидати за обявени вакантни позиции към търсещи работа и Консултиране при подбор на персонал – към работодателите.

Предвид основните цели на обработка, нашият стандартен срок на съхранение на лични данни е една година.
Smart Strategies Ltd. има разработени вътрешни процедури и политики, които гарантират защитата на личните данни.

Нашите клиенти-работодатели, партньори, подизпълнители и служители са ангажирани в договори с условия, които също определят техните роли по отнoшение на достъпа и обработката на лични данни. Осигурили сме специални технически и организационни мерки, които да предовратят неоторизиран достъп до лични данни.

Като Администратор на лични данни ние се ангажираме да спазваме следните принципи:

1. Законообразност, добросъвестност, прозрачност;
2. Ограничение на целите;
3. Свеждане на данните до минимум;
4. Точност;
5. Ограничение на съхранението;
6. Цялостност и поверителност;
7. Отчетност.

В случай, че имате коментари по темата за Защита на личните данни или искате да се възползвате от горепосочените ви права, може да ни пишете на e-mail: office@smartstrategiesbg.eu