За Мартина Цветанова

Мартина Цветанова

Експерт “Управление на хора”

Мартина Цветанова е най-новият член в екипа на Smart Strategies Ltd. Нейният опит като Business Analyst и Solutions Analyst в международна компания е богат. Тя използва уменията си за анализ на бизнес процесите в корпоративния бизнес, съобразява ги с клиентските изисквания и успешно ги прилага в дейността на Smart Strategies Ltd.
Мартина има много опит в IT процеси за поддръжка на имплентирани решения, както и осъществяване на актуализации, надграждания и модернизации. Тя е специалист в дизайн и разработка на специфични системни бизнес решения.

Като експерт „Управление на хора“, Мартина активно осъществява цялостната дейност в Центъра за оценка по набиране и подбор на кандидати за свободни позиции, обявени от клиенти на компанията.
Мартина е завършила Бакалавърска степен със специалност „Политически науки“ и Магистратура по „Управление на проекти по фондове и програми на ЕС“ в Нов Български Университет. В бизнес комуникацията си с международни клиенти на Smart Strategies Ltd., тя много успешно използва знанията и компетентностите по политиките на ЕС и управление на проекти по фондове и програми.