За Иванка Мавродиева

Иванка Мавродиева

Треньор

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Дисертацията й за доктор на науките е свързана с политическата реторика в България след 1989 година, като обхваща ораторството от митингите и протестите до  Web 2.0. Автор е на книги, които представят систематизирана научна информация в нови сфери и в традиционни области, преоткрити през погледа на преподавателя, учения и изследователя.

Проф. Мавродиева е Член на  Executive board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/

Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ http://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Тя е и Главен редактор на „Онлайн справочник по реторика“ http://www.online.rhetoric.bg/, субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“, който се издава от септември 2012 г. Също така е изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0.

Като треньор към екипа на Smart Strategies, проф. Мавродиева успешно участва в обучения по Комуникации, Реторика, Бизнес протокол и етикет, Презентационни умения и др.