За Ивайло Здравков

Ивайло Здравков

Треньор

Ивайло Здравков е обучител в сферата на неформалното обучение, спортен специалист от Национална спортна академия «Васил Левски» и активно включен в студентските проблематики, което му дава възможност за ежедневна работа с младежи. Преминал редица международни обучения в сферата на неформалното обучение, Ивайло работи с разнородни по размер и вид целеви групи и спомага за активното им учене по различни казуси. Ползва активно обучителната методология «Обучение чрез спорт», която чрез спортни дейности дава платформа за ролеви игри за социализация и комуникация, решаване на проблеми, работа в екип и други.