Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност


Обхват на обучението:

Управление и Емоционална интелигентност

Емоционална зрялост и нагласи

Управление на конфликти

Управление на стрес и изграждане на стресов толеранс

Емпатия и управление

Бърнаут или Емоционална интелигентност