Комуникационни умения и координиране с другите

Комуникационни умения и

координиране с другите


Обхват на обучението:

Комуникационни стратегии

Бизнес комуникация в кризисни ситуация

Изграждане на екипна ефективност „Накарайте слона да скача“

Езикът на тялото и невербалните послания

Тайната сила на обратната връзка