Управление на хора

Управление на хора


Обхват на обучението:

Лидерсто и лидерски умения

Обучение за лидери „Кaizer leadership“

Реторика за лидери на 21 век – умения за ефективно публично говорене

Управление на професионалното изпълнение

Управление на промяната

Развитие на организационна устойчивост

Делегиране: Изкуството на ефективното делегиране

Привилегията да управляваш чрез приоритизиране на ключови служители

Коучинг и менторство