Програма на цикъл обучения за обучители на тема: „Умения за управление на груповата динамика в обучителни групи“

Програма на цикъл обучения за обучители на тема:
„Умения за управление на груповата динамика в обучителни групи“

Обхват на обучението:

„Обучението – интерактивна форма на предаване на знания в група“

Дизайн на обучение, тренинг или workshop“

„Методология за провеждане на обучения и тренинги“

„Мastermind за обучители“