Обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти


Обхват на обучението:

10 Елемента на успешното обслужване на клиенти

Управление на процеси при обслужване на клиенти

Продажбени умения „Продай ми цвят“

Комуникация с трудни клиенти – справяне с недоволство и възражения