Управленска гъвкавост

Управленска гъвкавост


Обхват на обучението:

Балансът при управление на различията

Управление на времето

Умения за слушане

Презентационни умения

Стратегическо планиране

Бизнес етикет и протокол